Top những từ ngữ bị cấm trên Facebook Ads – quảng cáo Facebook Ads

Việc sử dụng những từ ngữ bị cấm trên Facebook có thể khiến chiến dịch quảng cáo facebook của bạn bị từ chối. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của shop/doanh nghiệp. Vậy cụ thể bạn cần tránh những từ ngữ nào khi quảng cáo trên Facebook? Ninja tổng hợp cụ thể…